Uw vermogen in betrouwbare handen

Met testamentair bewind regelt u wat er met uw goederen en vermogen gebeurt vanaf het moment dat u er niet meer bent. Bij de notaris legt u vast wat uw wensen zijn voor uw goederen en vermogen. POV, onderdeel van stichting CAV, zorgt voor de uitvoering van uw nalatenschap.

Zo doet Anna dat

Anna is van middelbare leeftijd en helaas al een jaar ernstig ziek. Ze is gescheiden en haar twee kinderen zijn weliswaar meerderjarig, maar ze vindt hen te jong om straks ineens over een groot bedrag te beschikken. Ze heeft bij de notaris geregeld dat haar kinderen tot hun 28ste levensjaar jaarlijks een bedrag krijgen uitgekeerd en daarna zelfstandig over het vermogen kunnen beschikken. Inge, haar vaste contactpersoon bij POV, weet van deze afspraken en zal het vermogen straks beheren op de manier zoals Anna dat wenst.

Wilt u weten hoe u uw goederen en vermogen kunt nalaten?

Aanmelden